Institute of Tropical and Maritime Medicine,
Gdynia (Poland)

Last Updated on

Department of Tropical Medicine and Parasitology

Postal address: Powstania Styczniowego 9b, 81-519, Gdynia

Website: https://mug.edu.pl/

Site coordinator

Agnieszka Wroczynska

Agnieszka Wroczynska
Email: wrpczynska@gumed.edu.pl

Site members

Joanna_Stanczak2

Joanna Stańczak
Email: astan@gumed.edu.pl

Veit

Przemysław Myjak
Email: pemyjak@gumed.edu.pl